Slovenska filantropija in Zavod Voluntariat bosta že tretje leto zapored obeležila svetovni dan beguncev (20. junij) z izvedbo festivala migrantskega filma»Na poti«. Tudi letos bo festivalski program domači publiki ponudil izbor pronicljivih in provokativnih filmov, ki v ospredje postavljajo teme povezane z migracijami, azilom in begunci.

RAZPIS ZA FILME 2012

 

PRIJAVNI OBRAZEC 2012

 

Konvencija o statusu beguncev iz leta 1951 definira begunca kot osebo, ki se »zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem osnovanem na rasi, veri, narodni pripadnosti,  pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenem političnem prepričanju, nahaja izven države, katere državljan je, in ne more, ali zaradi takšnega strahu noče uživati varstva te države, ali osebo, ki nima državljanstva, in se nahaja izven države, kjer je imela običajno prebivališče, pa se zaradi takšnih dogodkov ne more ali noče zaradi omenjenega strahu vrniti v to državo.« (Konvencije o statusu beguncev iz leta 195, preambula, 1. poglavje)

 

V okviru festivala želimo preseči tradicionalno pojmovanje pojma “begunec”, kakor ga definira Ženevska konvencija o statusu beguncev (1951) in pozornost usmeriti na vse ljudi, ki so primorani zapustiti svoje domove in iskati zaščito ter priložnost za dostojno življenje izven svoje domovine.

S prikazanimi filmi in prek pogovorov s strokovnjaki, avtorji in drugimi gosti želimo občinstvo spodbuditi k premisleku o vzrokih, zaradi katerih begunci in drugi migranti zapuščajo svoje domove. Vzroki so raznoliki in se nanašajo na nevzdržne življenjske pogoje ali celo preganjanje posameznikov in skupin na podlagi njihovih

 

osebnih lastnosti in okoliščin, kot so politično ali versko prepričanje, etnično in kulturno poreklo ali spolna usmerjenost, kakor tudi nevzdržne družbene in ekonomske situacije v skupnostih, iz katerih izvirajo migranti. Osebne okoliščine in neenakomerna družbena in gospodarska razvitost držav na regionalni in globalni ravni ostajajo med glavnimi vzroki migracij. Novo stoletje pa s seboj prinaša nove dejavnike, kot so podnebne in druge okoljske spremembe, ki povzročajo nove valove in smeri migracijskih tokov ter proizvajajo nove kategorije migrantov, kakršni so na primer “okoljski begunci”.


Dodatno je namen prikazanih zgodb in strokovnih prispevkov osvetliti težave in ovire, s katerimi se migranti dnevno srečujejo med prizadevanjem, da bi si ustvarili nov dom in se v njem ustalili. Sporočajo nam, da migracije (p)ostajajo eden izmed pomembnih globalnih trendov 21. stoletja in nas obenem opozarjajo, da le s kritičnim premislekom lokalnih in mednarodnih migracijskih in azilnih politik ter s (skupnim) prizadevanjem za njihovo izboljšanje lahko omogočimo migrantom ustrezne pogoje in priložnosti za polnopravno vključitev in dostojno življenje v naši skupnosti.


In ravno zato je sporočilo festivala svetlo in polno upanja: občinstvo vabi k skupni angažiranosti in upanju za boljši jutri! Domači publiki želimo ponuditi kvalitetne informacije in znanje o migracijah, migrantih in njihovih kulturah ter ob tem izpostaviti zgodbe neumornega upanja, ki lahko navdihnejo vsakogar izmed nas! Poslanstvo festivala se ne omejuje (zgolj) na širjenje znanja; z znanjem in razumevanjem želi spodbuditi naklonjenost sprejemanju raznolikosti in s tem razvoj strpne, vključujoče in pravične družbe!

 

           Facebook ~ Youtube ~ Oblikovanje ~ English